สมาทานความดีและทำงานให้มีความสุข

วันนี้คณะจากบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชน และบริษัทบางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้มาสร้างความดี สร้างบารมีให้สมกับการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นผู้ประเสริฐ

 

 

ทำอย่างไรเราถึงจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้...?

การที่เราจะเป็นมนุษย์ประเสริฐได้นั้น พระพุทธเจ้าให้เราสาทานความดีนะ   สิ่งไหนไม่ดีให้เราถือโอกาสถือเวลานี้สมาทานหยุดให้หมด สิ่งไหนดีก็สมาทาน              ที่จะประพฤติปฏิบัติ...

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราน่ะ พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราประมาท ไม่ว่าความคิด อันไหนมันคิดไม่ดีน่ะไม่ให้ไปคิด อันไหนมันไม่ดีน่ะไม่ให้ไปพูด อันไหน             มันไม่ดีอย่าไปทำ พยายามฝืนพยายามอดพยายามทน ต่อสู้กับกิเลสความอยากของตัวเอง ที่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้อง มันอยากคิดอยากพูดอยากทำเราต้องอดต้องทน

(อ่านต่อ : PDF File)

Visitors: 80,322