ธรรมะแทนคุณ : สิงหาคม ๒๕๕๗

 

คุณบิดา มารดา หาใดเหมือน

พึงย้ำเตือน สอนจิต ถึงคุณท่าน

คุณพ่อแม่ แน่แท้ คุณอนันต์

พึงแทนท่าน ด้วยองค์คุณ แห่งพระธรรม

ธรรมะ ประเสริฐ บริสุทธิ์

เปรียบประดุจ น้ำนมรัก จากอกแม่

น้ำแห่งธรรม ชดใช้ คุณแน่แท้

พระคุณแม่ กว้างกว่า สุธาธาร

พระคุณพ่อ ปกป้อง รักษาลูก

จิตพันธุ์ผูก ลูกรัก สมัครมั่น

ยุ่งไม่ไต่ ไรไม่ตอม ถนอมกัน

พระคุณพ่อ  เลิศหล้า สุธาลัย

ลูกทั้งหลาย พึงแทน พระคุณท่าน

ด้วยพระธรรม นำพ้นทุกข์ สุขสมัย

นำให้พ้น วัฏฏะทุกข์ สงสารภัย

ส่งท่านให้ ถึงฝั่ง พระนิพพาน...

 

ครอบครัวของบุคลากรจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่มาปฏิบัติธรรมในโครงการ "ธรรมะครองเรือน"

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 


 • 1932396_550103365090261_6033286846698964308_n
  ครอบครัวของบุคลากรจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่มาปฏิบัติธรรมในโครงการ "ธรรมะครองเรือน" ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาร...

 • SCG5391resize
  ครอบครัวของบุคลากรบริษัท SCG มาปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในโครงการ "จูงลูก ปลูกธรรม" ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 • รูปภาพ1
  โครงการ Mindfulness : ยกระดับจิตใจ โดยบริษัท SCG ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

 • IMG_0039resize
  SCG : Mindfulness ยกระดับจิตใจ รุ่นที่ ๒/๕๗ โดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 • 2.1
  SCG HEIM/NSP : Wake up to Life "พัฒนาสติ ยกระดับจิตใจ" รุ่นที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม และ ๒-๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

 • scgสร้างความดี.jpg
  วันนี้ทีม SCG จะได้กลับบ้านเพื่อจะไปทำงาน พระพุทธเจ้าสอนเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสร้างความดีสร้างบารมีสร้างคุณธรรม วันหนึ่งคืนหนึ่งก็มี...

 • _NDF4620.jpg
  บุคลากรจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่มาปฏิบัติธรรมในโครงการ "ธรรมะครองเรือน" วันที่ ๒ - ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขีย...
Visitors: 80,322