ระเบียบปฏิบัติของผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรม

ระเบียบข้อวัตรปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะมาพักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามแห่งนี้

๑.     เบื้องต้นต้องมีศรัทธาตั้งอกตั้งใจมารักษาศีล ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทำวัตรสวดมนต์ ไม่ได้มาเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นแอบแฝงใด ๆ ทั้งนั้น

๒.     ผู้ที่เจ็บไข้ไม่สบาย ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต หรืออายุแก่เกิน ถ้ามีจุดประสงค์ที่จะมาพักปฏิบัติธรรมก็ให้มาได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น แต่ต้องให้มีผู้ดูแลรักษาอุปัฏฐาก มิฉะนั้นจะเป็นภาระให้กับทางวัดและผู้ที่มารักษาศีลปฏิบัติธรรม

๓.     ไม่ควรนำบุตรหลานที่อายุยังเล็กเกินไปมาพักค้างคืนภายในวัด จะเป็นเหตุให้รบกวนคนอื่นที่เขามาประพฤติปฏิบัติธรรม จะเป็นเหตุให้สถานที่ไม่สงบ ถ้าท่านใดนำบุตรหลานมากรุณาควบคุมดูแลให้ดี ๆ ด้วย

๔.     ผู้ที่สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ ไม่แก่เกิน ควรจะสมาทานศีล ๘ อย่าไปทำตามความอ่อนแอของตัวเอง

๕.     ผู้ที่มาอยู่วัดต้องเข้าศาลานั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรมทุก ๆ ครั้งตามเวลาที่ทางวัดได้ตั้งไว้ทั้งเช้าทั้งเย็น ไม่ควรมาช้ากว่าเวลา เช่น เขาทำวัตรเกือบเสร็จแล้วถึงมา  เขาเทศน์เกือบจะจบแล้วถึงมา อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง

๖.     ผู้ที่มาอยู่วัดพักอยู่ในบ้านพักใด ๆ ให้ดูแลรักษาความสะอาด เช่น ที่นอน รอบห้องนอน ผ้าห่ม ห้องน้ำ ห้องสุขา และรอบบริเวณบ้านพัก เช่น บริเวณข้างล่างมีขยะ มีหญ้ารกรุงรัง เราควรที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาให้ทางวัดได้จะเป็นการดีมาก

๗.     ผู้ที่มาอยู่พักปฏิบัติธรรม ทางวัดขอความกรุณาไม่ให้นำโทรศัพท์มือถือ ไอแพด ไอโฟน คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตมาใช้ภายในวัด ถ้านำมาก็ให้เก็บไว้เสียก่อน หยุดใช้ชั่วขณะที่ท่านมาประพฤติปฏิบัติธรรม ทางวัดไม่อนุญาตให้ใช้ และทางวัดห้ามผู้ที่ติดบุหรี่ไม่ให้มาสูบบุหรี่ภายในวัด

๘.      หลังจากทำวัตรเช้ากลับที่พัก ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ควรกลับไปนอน ให้ถือโอกาสนั้นทำความสะอาดที่พัก ห้องนอน ห้องสุขาและบริเวณรอบ ๆ ทุก ๆ วัน ถือว่าเป็นกิจวัตรที่เราได้มาพักปฏิบัติธรรมภายในวัด เราต้องมีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้

๙.     ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมไม่ให้เก็บอาหารไว้ในที่พัก ให้เก็บได้เฉพาะน้ำปานะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ควรสะสมน้ำปานะไว้ภายในที่พักเยอะ ๆ หรือมีสิ่งของต่าง ๆ เต็มห้องไปหมด เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง

๑๐.        ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมต้องทำตัวเป็นคนใหม่สม่ำเสมอ เช่น เข้าศาลาหลังสัญญาณระฆัง ดังไปแล้วอย่างช้าไม่เกิน ๕ นาที ถ้ามาช้ากว่านั้นถือว่าช้ากว่าเวลาจะเป็นการไม่เคารพนับถือในข้อกติกาที่ทางวัดตั้งไว้ จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจเศร้าหมอง ให้ทุกคนเคารพในศีลในข้อวัตรปฏิบัติ อย่าได้ตามใจตัวเอง ต้องปรับตัวเองเข้าหาธรรมะ หาข้อวัตรปฏิบัติ

๑๑.        ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรม ก่อนจะกลับบ้านให้ดูแลความสะอาด เก็บขยะ ปัดกวาดเช็ดถู เก็บที่อยู่ที่นอนไว้ให้ดี ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่คนอื่นที่จะเข้ามาอยู่ให้พร้อมใช้งานได้เลย

๑๒.        ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมถ้ามีเงินมีทองควรจะเอาติดตัวไปด้วย ทุก ๆ ครั้งเมื่อท่านไปทำวัตร สวดมนต์บนที่ศาลา ไม่ควรทิ้งไว้ที่ที่พัก มันอาจจะสูญหายได้

๑๓.        ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรม ควรที่จะงดพูด เพื่อจะได้ตัดสิ่งภายนอก เราจะได้อยู่กับเนื้อกับตัว จะได้เจริญสติสัมปชัญญะอยู่กับความสงบ จะได้ฝึกสมาธิ ถือโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร

๑๔.        เวลาทางวัดได้กำหนดไว้เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติดังนี้

-       เวลา ๐๖.๓๐ น. พระออกบิณฑบาต

-       เวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าทำพิธีในศาลา ฟังพระธรรมเทศนาก่อนพระฉัน

-       ถ้ามีการอบรม ผู้ที่มาอบรมเข้าศาลาเพื่อฟังการอบรมเวลา ๑๓.๐๐ น.

-       เวลา ๑๕.๐๐ น. สัญญาณระฆัง ทำความสะอาด กวาดศาลา ทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขา กวาดถนน

-       เวลา ๑๘.๐๐ น. สัญญาณระฆังเพื่อให้เข้าไปนั่งสมาธิภาวนา

-       เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์

-       เวลา ๒๐.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา

-       เวลา ๒๐.๓๐ น. ไหว้พระกลับกุฏิ เพื่อไปปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

-       เวลา ๒๐.๓๐ น. ถ้ามีการอบรม ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม เข้าคอร์ส อบรมต่อไปจนถึงประมาณ ๒๒.๐๐ น. ถึงเลิกกลับที่พักตามอัธยาศัย

-       เวลา ๐๓.๐๐ น. สัญญาณระฆัง ตื่นขึ้นมารวมกันที่ศาลา เพื่อมานั่งสมาธิรวมกัน

-       เวลา ๐๔.๐๐ น. ไหว้พระสวดมนต์

-       เวลา ๐๕.๐๐ น. เลิกจากการนั่งสมาธิทำวัตรสวดมนต์ ทำความสะอาด สำหรับพระกับผู้ชายทำความสะอาดศาลา และห้องน้ำห้องสุขา ทางฝ่ายผู้ชาย สำหรับผู้หญิงทำความสะอาดโรงครัว ห้องน้ำห้องสุขาทางฝ่ายผู้หญิง หลังจากทำความสะอาดส่วนรวมแล้วให้กลับไปที่พัก เพื่อดูแลความสะอาดที่พัก ห้องน้ำห้องสุขาและบริเวณที่พัก ถ้าใครต้องการจะใส่บาตรก็ให้เตรียมตัวออกไปใส่บาตรตามอัธยาศัย

 

ประกาศให้ทุกท่านทุกคนทราบว่าทางวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามนี้ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ไม่เก็บเงิน ไม่เก็บสตางค์สำหรับผู้ที่มาพักประพฤติปฏิบัติธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างฟรีหมด ให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจตามนี้ ไม่ว่าสถาบันไหน หน่วยงานใด นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาทำการฝึกอบรมปฏิบัติได้ สิ่งที่ทางวัดต้องการได้แก่ความสะอาด ความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องพากันปฏิบัติให้เคร่งครัดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 

 

(พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม)


Rules and regulations for one who comes to stay to practise at the monastery, Wat Pha Subtavee Dhammaram.

 

1. Initially, One must have the faith and intention to keep the precepts, to practise dhamma,to do  sitting meditation, to do walking meditation, and to do group chanting.One should not come  for any other hidden  agendas at all.

 

2. One who is sick, paralysed, or very old can also come to stay to practise only once in a while.

One  must be accompanied by a caretaker otherwise this will be a burden to the monastery and others who come to practise dhamma here.

 

3.One should not bring very young kid(s) to stay overnight in the monastery as it will cause disturbance to other people who come to practise, and interferance to peace and tranquility of the monastery. If one brings  kids, please  take very good care of them.

 

4.One  who is healthy and strong, not sick, not very old, should keep  eight precepts. Do not follow the weakness of one’s mind.

 

5. One who stays in the monastery must come to the main hall to do sitting meditation, pay respect to the Buddha, do chanting, listen to dhamma talks every time according to schedule, at every morning and evening. One should not arrive later than schedule.For example, entering the main hall when the chanting is almost finished, or when the dhamma talk is almost finished. Such behaviors are incorrect and very inappropriate.

 

  1. One who comes to stay in the monastery  in any kuti (the residence provided) should keep everyhting clean.For example,mattress, bedrooms areas, blankets, bathrooms, and the kuti boundaries, help to pick up rubbish, remove wild grass and weeds at the backyard.  It is very good indeed that one offers to  lessen the workload of  the monastery.

 

7. One who comes to stay and practise in the monastery is kindly asked not to bring mobile phone, iPad, iPhone, computer, notebook, Internet to use in the monastery. If one brings them along, do keep them away and stop using all those items during the time of practice in the monastery. The monastery does not give permission to use them.  Smoking cigarette is forbidden in the monastery. 

  1. One who comes to practise  in the monastery should not return the kuti to sleep after the morning chanting.  Take this chance to clean the kuti, bedroom, toilet  and the surrounding areas everyday.  Take this routine as a duty while staying  and practise dhamma here.

 

  1. One who comes to stay to practise is not allowed to keep food inside the kuti.  One is only allowed to keep a little amount of afternoon drinks.  Do not accumulate a big amount.  It is an incorrect practice to fill up the room with lots of other things as well.

 

10. One who comes to stay and practise in the monastery should make themselves as someone new all the time. For example,one  should enter the main hall not later than 5 minutes  after the bell signal.  If one arrives 5 minutes later than the schedule, then one is considered not respecting the established monastery rules. It is the cause and condition for distress.  Everyone should respect precepts, rules and regulations,  not to follow whatever your mind feels like.One must adjust oneself to dhamma, rules and regulations.

 

  1. One who comes to practise should clean up kuti before leaving.  Do  pick up rubbish, clean up the room and the area well.  Leave the place in a tidy condition ready for the next user.

 

12. One  who comes to stay and practise in the monastery should bring money and valuables along with them all the time.When one goes for chanting sessions in the main hall,do not leave your money and valuables in the kuti as they may be lost.

 

13. One who comes to stay and practise in the monastery should keep noble silence to stay away from external  distraction so that one can be with oneself and cultivate awareness and clear comprehension and  also stay in peace and tranquility.One can train on concentration.One should take this chance to do the dhamma practice to the full,not being distracted by anyone.

 

  1. Here is the monastery schedule that everyone should observe

-06:30 Monks alms round

-08:30 Ceremony in the main hall, Dhamma talk before meal

-If there is a course, attendees enter the main hall for the course at 13:00

-15:00  Bell signal for  cleaning time; clean the main hall, clean toilets, bathrooms and the streets

 -18:00 Bell signal for group meditation in the main hall

-19:00  Group chanting

-20:00  Dhamma talk

-20:30  Pay respect to the Buddha, return to kuti, continue own practice

-20:30 If there is a course,attendees  continue the course until  22:00, then return to kuti

-03:00 Bell signal for waking up to do group meditation in the main hall

-04:00 Pay respect to  the Buddha, group chanting

-05:00 After group meditation and chanting is cleaning time.Monks and laymen clean main hall, men's bathrooms and toilets.Laywomen clean the dining hall, ladies' bathrooms and toilets, then return to the kutis to clean the rooms, bathrooms, toilets and the surrounding area.  Those who wish to go to offer alms can prepare themselves and go as they like.

 

This announcement is made to everyone to understand that the monastery,Wat Pha Subtavee Dharmmaram, does not collect any money at all from those who come to stay and practise Dhamma.  Everything is free . Any institution ,organization or group of students can come to practise.  What the monastery requires are cleanliness, peacefulness, tidiness and orderliness of the environment so everyone gains benefit from the Dhamma practice.

 

Announcement made on 10th October 2013

Phra Ajahn Gunhah Sukakamo

 

 

 

Visitors: 79,270