ศัตรูชีวิต (ให้โอวาทคณะศาลอุทธรณ์ภาค ๓)

 

ศัตรูตัวสำคัญของเราได้แก่ความขี้เกียจขี้คร้าน ความรับผิดชอบน้อย ไม่บังคับตนเอง ไม่เห็นความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนเอง

ค่าของเราทุก ๆ คนนั้นน่ะอยู่ที่เราเป็นผู้ที่เสียสละ เป็นผู้ที่รับผิดชอบ เป็นผู้ที่มีความขยัน ความอดทน

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดจากเหตุ” ใจของเราคิดอย่างไร ผลของกรรมคือสิ่งนั้น ๆที่เราคิด คำพูดของเรา เราพูดเช่นไรผลของคำพูดนั้นก็ย่อมมี การประพฤติการปฏิบัติของเราจึงได้ผลของการกระทำนั้น ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามเหตุ

คนเราน่ะ อยากรวยมันก็ไม่รวย ถ้าไม่มีเหตุที่จะรวย อยากได้บรรลุธรรมมันก็ไม่ได้บรรลุธรรม เพราะไม่มีเหตุมีปัจจัยที่จะได้บรรลุธรรม

ชีวิตของเราต้องเดินทางทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งจิตใจด้วยตนเองด้วยการเสียสละ ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นสู้กับอุปสรรค คือนิวรณ์ ต้องสู้กับจิตใจ สู้กับอารมณ์ของตัวเอง นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย นี้คืออินทรีย์บารมีของเราทุก ๆ คน

 

คนเรามันต้องขยันอย่างสุด ๆ รับผิดชอบอย่างสุด ๆ อดทนอย่างสุด ๆ

สิ่งภายนอกที่มันยั่วยวนกวนใจ ที่ให้เราติดสุข ติดสบาย ทุกท่าน ทุกคนนั้นพระพุทธเจ้าให้เรารู้จัก ถ้าเราไม่รู้จัก เราก็จะย่อหย่อนอ่อนแอ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

พระพุทธเจ้าท่านให้เราเอาความดีเป็นที่ตั้ง คือการไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม คือมีสติ มีปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องตัด ต้องละ  ต้องวาง นี้เป็นอินทรีย์ นี้เป็นบารมีของเรา

(อ่านต่อ : PDF File)

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 71,061