พรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘

 

 

 

 

ในวาระขึ้นปีใหม่ องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ขออวยชัยอวยพรปีใหม่ด้วยคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐ อันจะนำเราเข้าหาความสุข ความสงบร่มเย็น

  พระพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือการเสียสละ รับผิดชอบ ตั้งมั่นในความดี ในความถูกต้อง รู้จักทำใจให้สงบ ทำจิตใจให้ขาวรอบ มีความสุขในการทำงาน เพราะการงานเป็นหน้าที่คู่กับลมหายใจ คู่กับการดำรงชีวิตของเรา

(อ่านต่อ : PDF File)

Visitors: 79,272