ธรรมะภาคปฏิบัติ : การเสียสละและรับผิดชอบมีความตั้งมั่น

การเสียสละและรับผิดชอบมีความตั้งมั่นเป็นธรรมะภาคปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชา

การปฏิบัติบูชานี้เป็นของยาก มันต้องเสียสละและรับผิดชอบ มีความตั้งมั่น มันต้องลงแรงประพฤติปฏิบัติด้วยตนเอง

ทุกคนนั้นไม่อยากเสียสละ ไม่อยากรับผิดชอบ  ไม่อยากมีความตั้งมั่นชัดเจน

 ในชีวิตประจำวันมีความต้องการเสพสุข เสพสบาย ในการกินการอยู่ การเล่นการเที่ยว เอาความสุขทางกายไปเป็นวัน ๆ วันแล้วก็วันเล่า

วันนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ พรุ่งนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ ไม่มีอะไรจะดีขึ้น จะเจริญขึ้น ปล่อยให้กาลเวลามันผ่านไปโดยตั้งอยู่ในความประมาท

Visitors: 80,323