ผ้าป่ามหาสังฆทาน สร้างโรงพยาบาล ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้เป็นวันร่วมรวมกันถวายปัจจัยสร้างโรงพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

  การถวายปัจจัยสร้างโรงพยาบาล ถึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่  "ยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่ง" ยิ่งกว่าสร้างวัด สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร สร้างเจดีย์ เพราะว่าการสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทุก ๆ คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์

มนุษย์เราทุกคนน่ะ ถือว่าโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นภาคบังคับของเราทุกคนเลย จะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ภาคบังคับของเราทุก ๆ คนก็ได้แก่ ความเจ็บไข้ไม่สบาย และความตาย ทุกคนถึงจะรักษาเท่าไหร่ก็ต้องตาย โรงพยาบาลถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับทุก ๆ คนที่เกิดมาในโลกนี้

วัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ นี้มันเป็นความสำคัญย่อย ๆ สำหรับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ถ้าโรงพยาบาลนี้น่ะ ต้องใช้ร่วมกันทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ทุก ๆ ศาสนา ทั้งประชาชน สมณะ ชีพราหมณ์  การสร้างโรงพยาบาลถึงเป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวม (อ่านต่อ : PDF File)

Visitors: 80,322