ธรรมะภาคปฏิบัติสำหรับพนักงานธนาคาร (กลุ่มบัวหลวงบำเพ็ญประโยชน์)

วันนี้พนักงานธนาคารกรุงเทพ ได้พร้อมเพรียงกันมาถือศีล ปฏิบัติธรรม เพื่อให้ธนาคารดีขึ้น "การที่จะดีขึ้นนั้น พนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติธรรม..."

 

เริ่มต้นตั้งแต่กิริยามารยาท การอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ บริการทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ คำพูดเพื่อให้กำลังใจ ต้องใช้กิริยามารยาทที่ดีทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชนที่เราเกี่ยวข้อง อย่าให้มีการทะเลาะกัน เพราะว่าทำงานส่วนใหญ่ ส่วนรวม มันต้องเอาส่วนรวม อย่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง อย่าเอาเรื่องส่วนตัว

ต้องทำงานให้มีความสุข ให้คิดว่าเราจะช่วยเหลือบุคคลอื่นช่วยเหลือประเทศไทย เราจะไปรวยเฉพาะตั้งแต่ธนาคารนั้นไม่ได้ ประชาชนต้องได้ดีด้วย

 

ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการ เพราะส่วนใหญ่ ที่มาใช้บริการนั้น รายย่อย ๆ น่ะ เค้าคิดไม่ค่อยเก่ง คิดไม่ค่อยออก คิดไม่รอบคอบ ทางธนาคารก็ต้องมีเมตตา ช่วยคิด ช่วยวางแผน ว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ สิ่งนี้เป็นไปได้ ต้องให้สติแก่ลูกค้าในการใช้เงิน วางแผนการใช้เงินน่ะ ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ก็อย่าให้ใช้เงิน เดี๋ยวมันจะเป็นหนี้เป็นสิน ครอบครัวมีปัญหา เพราะความทุกข์ที่มันเกิดในชีวิตประจำวัน ก็คือเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องความยากจน เมื่อยากจนแล้วก็วางแผน ที่จะทำธุรกิจ

 

คนเรามันมีความทุกข์

มันมีความโลภ ความโกรธ ความหลง

คิดอะไรส่วนใหญ่มันก็จะไม่รอบคอบ

เราเป็นพนักงานธนาคารน่ะ คือผู้ที่แนะแนวการดำรงชีพ การทำงาน การรับผิดชอบในงาน เพื่อให้เศรษฐกิจของเค้าเป็นไปได้ด้วยดี เราอย่าคิดว่าบุคคลนั้นไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ ไม่ใช่พรรคพวกของเรา อย่าไปคิดอย่างนั้น ถ้าเราไปคิดอย่างนั้นมันใช่พัฒนาภาพรวม ช่วยเหลือส่วนรวม

พนักงานทุกคนต้องมีความสุขในการทำงาน ต้องมีความเสียสละในการทำงาน ข้อสำคัญนี้ต้องเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ อย่าไปหาทางโกงธนาคารด้วยวิธีประการต่าง ๆ เศษเงินร้อย เศษเงินบาท เศษเงินสตางค์ แม้แต่วัสดุของทางธนาคาร แม้แต่คลิปหนีบกระดาษอย่างนี้ เราอย่านำติดไม้ติดมือกลับบ้าน มันไม่ถูกต้อง มันไม่ดีน่ะ

การทำงานเป็นองค์กรมันคนเยอะ ทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ ต้องอาศัยความรัก ความสามัคคี ไม่เล่นพรรค เล่นพวก เล่นหมู่ เล่นคณะ

การทำงานธนาคารน่ะ มันต้องทำงานหนัก ตั้งแต่เช้าตื่นขึ้น จนไปถึงดึก ทุกท่านทุกคนต้องเอาความสุขในการทำความดี ในการเสียสละน่ะ

สิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนต้องมีศีล ๕ ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ใจไม่สงบก็ให้กายมันสงบ นั่งสมาธิเอากายสงบสัก ๕ นาที ๑๐ นาที หรือมากกว่านั้นก็ยิ่งดี เพราะสมองเราทำงาน เราต้องพักสมอง ไม่ต้องคิดอะไร ให้มันอยู่นิ่ง ๆ แล้วใจของเรามันก็จะสงบ ใจของเรา มันก็จะเย็น เราจะได้รู้ความสุข ความดับทุกข์ว่ามันอยู่ที่ใจสงบ มันอยู่ที่เศรษฐกิจพอเพียง มันอยู่ที่ทำงานให้มีความสุข ปัญญาของเรา มันก็จะเกิด เพราะเราได้เสียสละ เราได้เดินตามศีล ตามธรรม ตามคุณธรรม เป็นหลักเกณฑ์ความสุข ความดับทุกข์ของตนเองและประเทศชาติบ้านเมือง

จึงขออนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มบัวหลวงพำเพ็ญประโยชน์ ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคน

ขออำนวยอวยพรเอาคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คุณของพระอริยสงฆ์ สิ่งที่ประเสริฐทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ทุกท่านทุกคน จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่มีสุขภาพแข็งแรง มีความสงบ มีสติ มีปัญญา เข้าถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคน สิ่งที่ไม่ดีก็ให้ดี สิ่งที่ดีแล้วก็ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดถึงครอบครัว ญาติพี่น้อง วงศ์ตระกูล ลูกน้องพ้องบริวาร จงอำนวยพรให้ทุกท่านทุกคนด้วยกัน ณ โอกาสนี้ด้วยเทอญ...

 

โอวาทของหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

เมตตามอบให้กับสมาชิกกลุ่มบัวหลวงบำเพ็ญประโยชน์ ธนาคารกรุงเทพ

เช้าวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Visitors: 79,272