ทำจิตใจให้สงบ แก้ไขที่จิตใจของเรา

ทำจิตทำใจให้สงบแก้ไขที่จิตใจของเรา

 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คนโดยเฉพาะผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานให้ตัดสิ่งภายนอก ไม่ต้องไปแก้ไขสิ่งภายนอก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดี สิ่งนั้นจะไม่ดี สิ่งนั้นจะผิด สิ่งนั้นจะถูก

เราพยายามมาแก้ที่ใจของเรา แก้ที่การกระทำและคำพูดของเรา เราจะไปใจอ่อนไม่ได้ เราไม่ใช่เป็นคนใจจืด ใจที่เห็นแก่ตัว นี้คือการพัฒนาจิตใจของเรา เราจะไปแก้ไขไม่ได้หรอก พระอาทิตย์มันจะเดินไปตามหน้าที่ของเขา เราจะให้มันช้าก็ไม่ช้า ให้มันเร็วก็ไม่เร็ว โลกนี้จะเจริญ โลกนี้จะเสื่อม โลกนี้จะฉิบหายเราก็ไปแก้มันไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของคู่โลก ประจำโลก มันมีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมให้ได้ทำจิตทำใจเข้าสู่มรรคผลนิพพาน

พระพุทธเจ้าท่านเมตตาตรัสบอกให้ทุกคนทำจิตใจสงบ อย่าไปแก้ไขคนอื่น (อ่านต่อ PDF File)

Visitors: 71,052