วางแผนชีวิต แก้จิตแก้ใจ

วางแผนชีวิต แก้จิตแก้ใจ...

วันนี้คณะจากบริษัทแมกโนเลียที่เข้ามาอบรมประพฤติปฏิบัติธรรม จะได้พากันกลับบ้าน

ชีวิตของทุก ๆ คนที่จะมีความสุข มีความดับทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าต้องพากันปฏิบัติธรรม ต้องวางแผนให้กับตัวเอง ให้กับลูก ๆ หลาน ๆ

เราจะทุกข์ เราจะจน เราจะรวย เราจะมีคุณธรรมล้วนแต่เราทุก ๆ คนเป็นผู้ที่กระทำเองปฏิบัติเอง พระพุทธเจ้าท่านให้เราวางแผนชีวิต ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เดินตามอริยมรรคไม่ใช่เดินตามใจตัวเอง ต้องตามธรรมะตามสิ่งที่ถูกที่ต้อง

ทุกท่านทุกคนต้องวางแผนชีวิต ทิ้งอดีตที่ผ่านมาให้หมด

อดีตคือการกระทำของเรา  มันเป็นพลังงานที่จะผลักดันให้เราได้กระทำตามความเคยชิน

การสะสมทางจิตใจของเราน่ะมันระยะยาว บางครั้งเราไม่ต้องการคิดอย่างนั้นมันก็ผุดคิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติของเค้าเองเรียกว่า “จิตใต้สำนึก”

เรื่องความคิดเราก็ต้องวางแผนนะ อันไหนดีเราก็คิด อันไหนมันไม่ดีเราก็ไม่คิด สิ่งไหนไม่ดีมันอยากคิดเราก็ไม่คิด สิ่งไหนมันไม่ดีน่ะ มันอยากพูดเราก็ไม่พูด สิ่งไหนมันไม่ดีมันอยากทำเราก็ไม่ทำ ถ้าสิ่งไหนมันดีมันไม่อยากทำเราก็ต้องทำ ไม่อยากคิดก็ให้มันคิด (อ่านต่อ PDF File)

Visitors: 71,061