ธรรมะครองเรือน : ตุลาคม ๒๕๕๗

 

บุคลากรจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่มาปฏิบัติธรรมในโครงการ "ธรรมะครองเรือน"

วันที่ ๒ - ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา


หนังสือธรรมะ : ธรรมะครองเรือน


  • _NDF4533
    บุคลากรจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่มาปฏิบัติธรรมในโครงการ "ธรรมะครองเรือน" วันที่ ๒ - ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขี...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 79,270