ให้โอวาทบุคลากรจากสำนักงานศาลยุติธรรม

พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้เป็นผู้ที่เสียสละ  ให้เป็นผู้ที่ละความเห็นแก่ตัว มีความสุขกับการเสียสละ มีความสุขในการทำงาน

วันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นมี ๒๔ ชั่วโมง เวลานอนของเราจริง ๆ นั้นไม่เกิน ๘ ชั่วโมง นอกจากนั้นเป็นเวลาที่เราทุกคนต้องเสียสละ

 

 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พวกเราทุก ๆ คนน่ะเอาความสุขในการทานอาหาร ในการพักผ่อน ในการเล่นการเที่ยว

ให้ทุกคนนั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบ... คนที่เสียสละ คนที่รับผิดชอบ พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีศีล “ศีลคือความรับผิดชอบ...”

 ถ้าทุกคนเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่รับผิดชอบนั้น ผลที่รับนั้นก็คือความสุข ความดับทุกข์ทั้งกายและใจ

(อ่านต่อ : PDF File)


  • IMG_0021
    บุคลากรจากสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๗ พร...
Visitors: 79,270